Dec
9

Metalac MBM Derventa 1999-2011 Privatno preduzeće ’’Metalac MBM’’ d.o.o. je osnovao gospodin Slobodan Golub marta 1999 godine.Proizvodni program je uglavnom bio baziran na preradi metala,tačnije rečeno proizvodnji okova,ručnog poljoprivrednog alata,opreme u građevinarstvu,spojnice za građevinske podupirače,građevinske žabice,španere te vijke za krovne konstrukcije. Kako je vrijeme teklo od samog osnivanja preduzeća Metalac MBM konstantno se razvijalo i proširivalo u skladu sa potrebama tržišta kako domaćeg tako i Evropskog. U svoj asortiman proizvoda uvrštava i izradu raznih vrsta šahtova te nosača stubova. Međutim da bi se obezbedio opstanak te konkurentnost na raznim tržištima preduzeće Metalac MBM nadstoji da kvalitetom svojih proizvoda,cijenom te drugim segmentima omogući sebi dugotrajniji opstanak na tržištu što u današnjim uslovima nije niti malo jednostavno. Stoga je preduzeće MetalacMBM sa svojim mogućnostima sve više djeluje i ’’osluškuje’’ tržište roba i proizvoda te sa svojim kvalitetom načinom proizvodnje postavlja na poziciju koje omogućavaju mogući rast i razvoj preduzeća u budućnosti. Stoga Metalac MBM danas ima stabilnu poziciju na tržištu na kojem posluje i svojim nastupom i kvalitetom je uveliko prepoznatljivo kod kupca. Možemo da napomenemo da preduzeće Metalac MBM 90% svog proizvodnog proizvodnog programa izvozi na tržište EU. Radi se e veoma zahtjevnim proizvodima ,odnosno paletama za auto industriju kao što su BMW i Mercedes.Sem navedenog proizvodnog programa preduzeće uspjeva da usvoji i proizvodi nove proizvode takođe za Evropsko tržište.Veći dio proizvodnog programa baziran je na izradi metalnih kontenera koji su cinčani i kao takvi koriste se u građevinarstvu i mašinskoj industriji.Sem navedenog proizvoda preduzeće Metalac MBM proizvodi i niz drugih proizvoda za istog kupca. Svojim razvojem i strategijom preduzeće je pratilo i Evropske standarde. 2007 godine preduzeće Metalac MBM uvodi sistem menandžmenta kvaliteta i uvodi ISO 9001/2001.Tim standardom preduzeće je učvrstilo svoju poziciju na izvoznom tržištu te postalo prepoznatljivo na pravcu kvaliteta proizvoda.Samim tim i širenjem proizvodnog programa a normalno i zahtjeva kupca preduzeće 2011 godine uvodi novi standard koji se odnosi na kvalitet zavarivanja EN ISO 3834-3.Kao što smo već napomenuli od dana osnivanja pa sve do danas preduzeće je stalnom usponu zahvaljujući kvalitenom rukovodstvu,efikasnom i kvalitenom radnom snagom a prije svega kvalitetom proizvoda uspjelo da u svakoj poslovnoj godini posluje pozitivno.

Na tragu svih ovih dešavanja preduzeće u 2013. godini  donosi odluku o uvođenju novog standard: Standard za zaštitu okoline ISO 14001:2004 i završava uspješno sertifikaciju ovog standard u septembru mjesecu 2013. Podizanje samosvijesti o zaštiti naše okoline postaje jedan vrlo važan aspekt razvoja svakog privrednog subjekta.Još je jedan strateška odluka donesena u 2013. godini  , naime odlučili smo da osvojimo novi proizvod i da od Evropske organizacije dobijemo licencu kao proizvođač istih.

Radi se o proizvodu: GITTERBOX – EUROPALETA    UIC 435-3.

Gitterbox –  Europalete urađene po standardu UIC 435-3     ( UIC –Međunarodna organizacija za željeznički transport ), imaju veliku primjenu u transportu roba u drumskom a pogotovu u željezničkom transportu. Takođe treba istaći da Gitterbox urađen po ovom standardu je zamjenjiv i mnogo olakšava istovar i utovar robe.Još neke osobine ovog Gitterbox-a su mogućnost manipulacije viljuškarom sa sve četiri strane isto kao i kranom sa mogućnošću lagerovanja jednog na drugi (do 5 komada ). Na prednjoj strani Gitterbox-a se nalaze dvoja vrata koja su postavljena na zajedničku osovinu i oba se okreću za 180 stepeni.

Firma  METALAC  MBM je licencirana od strane EPAL –a ( Evropska organizacija za palete) , kao proizvođač  Gitterbox-Europaleta i svaki  Gitterbox proizveden kod nas nosi svoj broj i etiketu od EPAL-a.

Direktor: Golub Slobodan